••• Domů ••• | ••• Připíchnuté ••• | ••• Svět a Teia ••• | ••• Užší kruh •••
!POZOR! BLOG PŘESTĚHOVÁN NA NOVOU ADRESU!

Strašidla, přízraky a tajemná místa

19. prosince 2009 v 22:02 | Citrione
Ať chceme, nebo nechceme, existují v různých oblastech naší země zvláštní místa, která nám při pouhé naší přítomnosti nahánějí husí kůži a krátí dech. To ta zvláštní energie dob dávno minulých a činů tam vzniklých, může za tísnivou tu atmosféru, jež vznáší se vůkol, stále čekajíc, v touze prastaré to příběhy vyprávět..... Dáme Vám poznat některá z těch míst, známá i neznámá, jež Vám, pokud budete chtít, ráda tajemné své příběhy vypoví.

hrad KAŠPERKLokalita:
Jižný Čechy, Kašperské Hory
Zjevení: zbloudilé duše, černý kůň, kostlivci
....... Kolem starých zdí zbloudilé duše mrtvých obcházejí, potkáte-li je, raději jim nenaslouchejte, jsou to jen smutné příběhy, které hlavu nenávratně poplést mohou.
........ Po setmění, nebo chvilku nad ránem můžete slyšet dusot těžkých kopyt přízraku, jako eben černého koně s ohnivou ohlávkou. Jen občas se nechá poznat, proběhne a opět zmizí, jako pára nad hrncem. Kdoví, možná hledá svého pána.
........ Po 22 hodině nechoďte do vysoké kašperské věže. Necitelní kostlivci dávný svůj život tam vzpomínají a bitevní půtky mezi sebou mají.

Štoly v lokalitě česká AMERIKA


Lokalita:
oblast nad Karlštejnem
Zjevení: přízrak vojáka
....... Hans Hagen, přízrak vojáka, jenž šílenctví samoty a mrazivého chladu v labyrintu podzemních chodeb propadl.
......... V jedné ze štol visí zbytek starého důlního zařízení - kovový gong. Rozezníte-li jeho kovové srdce, dojde si pro Vás temný přízrak, nebo do roka ukrátí životní Vaši pouť - tak zní pověst.
........ Za tichých nocí je možné zaslechnout tklivý hlas pohřbené kytary, jež patřila ztracenému děvčeti.

Jindřichovická tvrz z 1 1/2 14.stol.


Lokalita:
Jižní Čechy, nedaleko Konce Světa
Zjevení: duchové, přízraky
........ Tajuplné stavba, kde ze starých zdí přímo dýchá ozvěna minulosti.
...... V první komnatě pod dřevěnou podlahou objevena byla bezhlavá kostra malé holčičky, jejíž duch tvrz stále obývá.
........ V prvním patře nachází se �mrtvý� pokoj, kde nebožtíci noc svou poslední pobývali. Pokud navštívíte tuto tvrz, a náhodně na �dušičky�, zachovejte posvátný klid tohoto místa, poněvadž přízraky se to tam jen hemží. .........Nezlehčujte jakýmkoli způsobem jejich úděl, nemuselo by to pro Vás dobře dopadnouti. Ručíme Vám za nepříjemný pocit z neviditelných očí.

hrad VELHARTICE


Lokalita:
nedaleko Sušice
Zjevení: vilný mnich
..... Stíny hradu vyplňuje přízračná postava vilného mnicha.
...... Mnich potrestán byl za svého života, neboť obtěžoval bohabojné jeptišky, ale nyní se ho obávat již není třeba.
..... Jen upozornít mladé, sličné ženy chceme, nechť osamoceným místům hradním raději se vyhnou. Do jisté míry by citlivé ženské povahy újmě psychické mohly dojít.

knížecí vila LIL


Lokalita:
Mariánské Lázně
Zjevení: duch ženy
..... Knížecí vila postavena byla v Mariánských Lázních r.1898.
..... Kvůli nešťastné lásce zde život svůj skokem z okna mladá dívka ukončila a další smutná událost se týká ženy, jež nezvládla se dřevěného zábradlí udržet a následkem pádu umírá. Zemřela prý s úsměvem na rtech, se slovy: �Umřela jsem v LILU�.
..... Její duch se vrátil a od té doby spadeno na jiné ženy má, jakoby v závisti trvání jejich života.
.... Pozor tedy při chůzi po točitém schodišti! S oblibou, dle výpovědí napadených, strká do zad, v touze ublížit.
.... Při troše štěstí jen spatříte pohupující se lustr, nebo mlžnou podobu ženské tváře.

hrad ZVÍKOV


Lokalita:
okolí Milevska, Písku
Zjevení: zvíkovský rarášek
..... V blízkosti Hlízové věže najdete síň Svatební a o něco výše klenutá komnata se nachází, jež za středověku k ubytování hostů sloužila.
...... Zvíkovský rarach, jakýsi domácí bůžek v komnatě obchází a poklidné spáče rád budí.
.... Malá bytost s červenou čapkou a ohnivýma očima, které děsí nejvíce, může i štěstí přinášet.

zámek VELKÉ LOSINY


Lokalita:
na úpatí jesenických hor
Zjevení: Meluzína, Bílá paní, duchové
.... Krásná meluzína často se vrací do útrob zámku a naříká po ztracené lásce. V komínech se dá zaslechnout její hlas.
.... Zdržíte-li se po delší čas v přicházející noci setmělých chodbách, zjevit se Vám může Bílá paní se smutným výrazem v bledém obličeji.
.... Po setmění zdejší hřbitov navštěvovat neradíme. Vyskytují se zde přízraky nemilé a zlovolné.

pevnost ŠVIHOV


Lokalita:
okolí Klatov
Zjevení: přízrak pana Půty
.... Přízrak zlého a krutého pan Půty, jehož ďábel si odnesl, obchází hrad i k němu přilehlé cesty.
..... Potkáte-li cestou mlčícího muže se zamračeným výrazem ve tváři, pozor si dejte ! V okamžení pozdravte ho, neboť jinak důtkami Vás ztrestá.

Koněpruské JESKYNĚ


Lokalita:
u Berouna
Zjevení: přízračná jezdkyně
.... U krasové vyvěračky nad Kodskou roklí, zjevuje se zahalená žena, napájejíc oslnivě zářivého koně. Za nocích větrných, dusot kopyt tryskem uhánějícího koně zaslechnout můžete.
... Říká se, že zářivý kůň a jeho paní, vyslanci temného podsvětí jsou.
... A proto ostražití u jeskyní býti se snažte, neb brány do podsvětí ukryty jsou nedaleko.

hrad ŠTRAMBERK


Lokalita:
kousek od Nového Jičína
Zjevení: čerti a skřítci
... Zde celkem poklidný život skřítci vedou, již dlouhý čas spatřeni nebyli. Přesto opatrnost doporučit musíme. Rozlobíte-li je, notně Vám uškodit mohou..
.... V tajemné skále, která očím všetečným ukryta jest , čert otisk kopyta svého zanechal.
... Za mlžných nocí tajné chodby do Čertovy díry se otvírají.

hrad SVOJANOV


Lokalita:
směr na Svitavy
Zjevení: duchové, strašidla, Bílá paní, přízrak Rašína
... Tajuplný hrad sídlem mnoha strašidel jest.
... Duše děvčete, jež neprávem zaživa zazděna byla, obchází se smutným pohledem tmavé zdivo hradu. A jediná není. Zazděním zmařeno zde bylo mnoho životů. Není divu, že kvílení a nářek často za nocí jasných slyšeti je.
.... Tajná zavalená chodba, o které nikdo neví, hrobem stala se pro dělníky, jež pracovali na ní. Již po staletí chtějí se dostat ven.
.... Hroby se zde otevírají a nepokojné duše tu obchází.
.... Po setmění není radno se zde jakékoliv živé duši pohybovat.

hrad ROŽMBERK


Lokalita:
u Vyššího Brodu
Zjevení: tajemná Bílá paní Perchta
...... V zámecké komnatě obraz dámy v bílém visí. Jméno její jest paní Perchta - ochránkyně rodu pánů z Růže.
.... Přízrak této dámy vážně kráčí tmavými chodbami. Jste-li člověk dobrý, strach mít nemusíte. Duch tento dobrotivý jest.
.... Nejste-li člověkem dobrým, těmto místům vyhněte se. Se zlou se jinak potážete.

hrad ROŠTEJN


Lokalita:
nedaleko Třeště u Jihlavy
Zjevení: samotný ďábel
.... Dle pověsti hrad tento samotný ďábel postavil. Obrovský balvan zde při stavbě té zahodil, jež dodnes k vidění tu je, stejně tak jako skála nesoucí název Čertova šlápota.
.... Nechoďte sami po hradbách, ohyzdného čerta potkati tam lze.
.... Krvavý poklad zde hlídá.

hrad RABÍ


Lokalita:
u Žichovic
Zjevení: temné přízraky
...... Za bouřlivých nocí temné přízraky ďáblů se tu zjevují. I krutý pan Půta z pevnosti Švihov zavítá sem a chladně pluje nad lesními cestami, hledajíc novou oběť, jež nezdraví.
.... Hrad Rabí krásné to místo. Milí cestovatelé, jen střeste se jej vyhledávat za nocích bouřlivých a temných.

hrad POTŠTEJN


Lokalita:
směr Ústí nad Orlicí
Zjevení: zjevení hlídající zakopaný poklad
....Pod hradem bludiště rozsáhlých chodeb se nachází. Kdesi tam po dlouhá léta již, skvostný poklad se nalézá. Za kovovými dveřmi, jež ohnivý nápis a žalostný nářek zjevení střeží.
.... Kdo do záhadných sklepení vstoupiti se odváží, bohatství, či náruč smrt nalezne.
... Jste-li nebojácní, vzhůru na Potštejn.

MOKŘINY na Veselé


Lokalita:
směr severovýchodně od Berouna
Zjevení: divoženky
.... Kdysi hojnost studánek tu byla, a při troše štěstí je najdete i nyní. Krásné a temné zákoutí zde naleznete, jen kolem poledne se místu vyhněte.
.... Víly a Rusalky divoký rej zde tančí a každého do kola vtáhnou. Nesmírně rády k smrti člověka utancují, proto na paměti mějte, že jediná rada je: �Levou kapsu svou naruby obraťte.�

palác MLADÁ BOLESLAV


Lokalita:
Mladá Boleslav
Zjevení: duchové hledačů pokladů, bílý rytíř na ohnivém koni
......Taktéž pod palácem tímto, jistá tajná chodba vede. Míří k pokladu, jež pod nakloněnou věží leží, kde záhadný zelený oheň plápolá.
.... Od svých průvodců vzdálíte-li se do hloubky hradu, pohled nepříjemný naskytnout se Vám může.
.... Duchové rozmačkaných hledačů pokladu bohatství to hlídají dodnes.
.... Další poklad na dně jezera potopený, přízrak bílého rytíře na ohnivém koni střeží.
.... Nepachtíte-li se za zlatem, v prostorách těchto ničeho obávat se nemusíte.

zámek MILOTICE


Lokalita:
směr Hodonín, na Vacenovice
Zjevení: smutný přízrak Černé hraběnky
..........Černý přízrak hraběnky a mrtvého kaplana, noc co noc v zámeckém parku se zjevují. Kaplan často mši svou slouží, dle života svého a černá paní roucha jeho přebírá.
..... Pokud do noci náhodou se zde zdržíte, je nerušte !
.... V míru je ponechte alespoň ve smrti.

zřícenina LIBŠTEJN


Lokalita:
směr Radnice u Plzně, na Liblín
Zjevení: zakletý duch hradního pána, Bílá paní
.......Poklad veliký pod zříceninou Libštejn je pohřben.
..... Již několik lidí najít se jej pokusilo, avšak přízrakem obrovitého rytíře ve starodávném brnění varováni byli. Poklad zůstat má i nadále neobjeven.
.... Zběsilý strach ovládne každého, kdo za tmy se přiblíží.

zámek LEDNICE


Lokalita:
městečko Lednice
Zjevení: přízrak černého rytíře
......V zámeckém parku strašidlo budící děs a hrůzu dá se poznat. Vždy o půlnoci přízrak černého rytíře, s ohlušujícím, blížícím se dusotem svého koně, v parku se ukáže. Postava v černé kápi, jež svou umrlčí tváří vůkol se rozhlíží.
... Poté vždy v hlubinu zámeckého rybníku se vnoří. A opět nehybné ticho zavládne tam.
... Podívaná to, jen otrlým jedincům doporučit dá se.

hrad KUNĚTICKÁ HORA


Lokalita:
Kunětice
Zjevení: přízraky podzemních mnichů
.....Jednou do roka Kunětická hora se otvírá a labyrint vyzdobených síní se zpřístupní.
.... Jen dlouho nikdo zdržet se tu nesmí, hora se pak na rok další uzavírá. A bezpečno tu věru není.
..... Přízraky mnichů zde obchází a poklad hledají.

hrad KŘIVOKLÁT


Lokalita:
okolí Rakovníka, směr Zbečno
Zjevení: přízraky věznů a alchymisty Kelleyho
......Nesetrvávejte po setmění na tomto místě !
..... Přízraky utrápených vězňů spolu s přízrakem alchymisty Kelleyho, kobky i nádvoří hradu obchází.
.... Nespokojenost jejich i ve smrti přetrvává a náhodné svědky smutných stínů nic dobrého nečeká.

Kamenná PANNA


Lokalita:
okolí Hudlic u Berouna
Zjevení: neživá panna
....Ve zdánlivě nepřístupné a nebezpečné skále Hudlické, skrytá jeskyně se nachází. Tam jakýsi kamenný oltář stojí a věčnou společnost zkamenělá panna mu dělá.
... Nehybná socha jen jednou ročně pohne se a jeden steh ušije. Na pohřebním rubáši pracuje. Až rubáš bude hotov a panna osudný poslední steh udělá, konec světa přijít má.

hrad KOST


Lokalita:
směr Jičín..a Podkost
Zjevení: nešťastný duch zamilovaného mladíka
.........Pod hradem v údolí Plakánku, nešťastného mladého ducha potkat můžete. Jeho milou kdysi vzali mu a on utrápil se žalem. A nešťastný jeho pláč za nocí jasných i hromových, všude se ozývá.
.... I mladý rytíř z Kosti potkal kdysi krásnou dívku, leč jeho vášeň a sobectví ji zahubila a duch té ženy pokoje nedošel.
..... Smutné ozvěny dávných časů tu zaznívají dodnes.

hrad KOKOŘÍN


Lokalita:
okolí Mělníka
...a směr Kokořínský důl
Zjevení: přízrak mladé dívky, psi s ohnivými jazyky, všudypřítomný nářek
........Přízrak mladé dívky, jež příchod svůj lomozem a úpěním ve skalách okolních ohlašuje. Spatřit ji u hradní zdi můžete, kde krvavou skvrnu setřít se snaží, držíce v ruce uříznutou hlavu muže.
..... Do Kokořínského dolu neodvažujte se po setmění.
.... Neb černý rytíř s kuší a smečkou psů s plamennými jazyky zde obchází a místo střeží.
.... O půlnoci ochoz věže tajemná postava v ohni navštěvuje. Její kroky sténání a nářek z hlubin hradu doprovází.

hrad KARLŠTEJN


Lokalita:
nedaleko Loděnic, Srbsko
Zjevení: draci, mlžná Bílá paní, duchové
........Mlžná přízračná postava na roubení Karlštejnské studny sedává a pláče. Občas do podhradního městečka zavítá a na stavení klepe. Prozradí pak, kdo umře a kdo uzdraví se.
... Přespíte-li u Karlštejna, na tajemné klepání nereagujte !
..... V době úplňku po hradbách dvanáct umučených panen se prochází.
.... A v okolních skalách také dávní draci žijí, čekajíce na znovu otevření tajemné brány ke svobodě.

sídlo JINDŘICHŮV HRADEC


Lokalita:
Jindřichův Hradec
Zjevení: přízrak ohlašující smrt
......Čas od času v pravé poledne z okna staré nepřístupné věže, Bílá paní shlíží.
.... Má-li na rukou černé rukavičky, smrt tím zvěstuje. Je-li v bílém, radostná novina se blíží.
... Pokud ji potkáte, pozdravte ji. Úklonem hlavy odpoví a neublíží.

zřícenina hradu HUKVALDY


Lokalita:
okolí Frýdku-Místku, směr Rychaltice a Hukvaldy
Zjevení: lesní víly, tajemné ruce, čerti
......Lesy pod hradem plné jsou lesních víl a bytostí. Přicházejí-li
...houkají.
.....Na kamenném zdivu lidské dvě paže s roztaženými prsty se zjevují, ukazujíce na místo posledního odpočinku neprávem zazděného muže.
.... Hradu Hukvaldy bát se není třeba, jen zlomyslným čertům raději z cesty uhněte.

zámek HORŠOVSKÝ TÝN


Lokalita:
z Plzně do Horšovského Týna
Zjevení: bědující přízrak zazděné zámecké paní
........Zámkem po nocích nešťastný přízrak zazděné zámecké paní bloudí. Život svůj za temnou zdí ztratila.
....Okolí nevnímá, jen očima plných slz se na Vás zadívá. A žal svůj tím i na druhé přenést dokáže.
.... Vyhýbejte se noční samotě na chodbách, neboť čisté zoufalství pak poznati můžete.

zřícenina hradu HAZMBURK


Lokalita:
u Budyně nad Ohří
Zjevení: přízrak bílé dívky s krvavou skvrnou na hrudi, saň
.......V čas přicházející noci místo toto opusťte !
.... Nad zříceninou v povětří, přízrak dívky v bílém, s krvavou skvrnou na prsou se vznáší. Po hradě do půlnoci smutna bloudí, kdy v Černé věži mizí.
.... Ze žalu po svém milém, srdce puklo jí.
.... Stále jej hledá a přízrak saně létajíc kolem věží je jí nápomocna.
.... Po setmění zřícenina pro živé bezpečná již není.
Pokud některá z uvedených těchto, leckdy i smutných míst krokem svým poctíte, varování naše na paměti mějte. Přízraky a temné stíny podceňovat neradíme. S úctou a bázní vstupujte na záhadná místa tato a připraveni na úkazy všelijaké buďte....
Zdroj: HOROR.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama